Keski-Suomen kansalaisopistot muodostavat Keski-Suomen opistopiirin

Keski-Suomen opistopiiri

Keski- Suomen opistopiiri perustettiin heti sodan jälkeen kesällä 1946 edistämään opistojen välistä yhteistyötä. Syntyi Suomen ensimmäisen maakunnallinen opistojen yhteistyöorganisaatio. Alussa opistopiiri hankki luennoitsijoita opistojen käyttöön, järjesti opistoväen luento- ja neuvottelupäiviä keväisin ja opettajien valmennuspäiviä syksyisin, järjesti yhteisiä matkoja ja henkisiä taidekilpailuja opistojen välillä mm. lausunnossa yksinlaulussa ja puheiden pidossa.

Keski-Suomen opistopiiri on sodanjälkeisestä perustamisesta lähtien ollut luomassa maakunnallisesti opistojen yhteistyötä. Opistoväen vuosittaiset koulutus- ja virkistyspäivät ovat olleet alusta alkaen opistopiirin ohjelmassa. Tänä päivänä opistopiiri vaikuttaa aktiivisesti valtakunnallisten ja alueellisten teemojen ja opistohankkeiden kehittymiseen. Kansalaisopistojen liiton työhön osallistumalla opistopiiri pyrkii vahvistamaan kansalaisopistojen asemaa muuttuvassa vapaan sivistystyön kentässä.

Keski-Suomen opistopiiri


Sorry, there isn't any english content currently on this page.

in english
Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3